Arşiv >> 1. Sezon >> Sorular

Soru 359geri 358. Soru  |  360. Soru ileri


Osmanlı İmparatorluğu döneminde zaferden sonra düzenlenen şenliklere ne ad verilirdi?

Cevap :

Fetih ŞadumanlığıZorluk : *******.. Hazırlayan : Soru Ekibi
Popüler Yanlış Cevaplar : fetih şadumanoğlu (2), fetih şamudanlığı (2), fatih şadumanlığı (2), fetih şudamanlığ (1), donanma şenlikler (1), donanma-i humayun (1), donanma kutlaması (1), fetih şedumanlığı (1), fetihşadumanlığı (1), ankara fen lisesi (1)


Henüz Yorum yapılmamış.
Anadolu'da Osmanlı Beyliği aşiretten devlete, imparatorluğa geçerken, İslâm medeniyeti saray geleneklerinden bazılarını benimsemişti. Bunlar arasında padişah çocuklarının doğumları için Velâdet-i Hümâyûn, şehzâdele­rin sünnetleri için Sûr-i Hümâyûn, derse başlamaları için yapılan Bed-i Besmele, sultan hanımların evlenmeleri için Sûr-i Cihaz, ordunun bir zafer kazanması sonucu yapılan Fetih Şâdûmanlığı bulunmaktaydı.2 Saray bu şenlikler arasında sünnet düğünlerini diğerlerinden daha fazla önem­semekte, ona adeta resmî bir mahiyet vererek, yabancı devlet adamla­rını da davet etmekteydi. Bu yüzdendir ki genellikle devletin bir hezimet veya başarısızlığında, dışa karşı bir gövde gösterisi, içte ise halk ve or­dunun moralini yüksek tutmak maksadıyla imparatorluğun şeref ve itibarıyla mütenasip ihtişam ve debdebe ile icra edilmekte idi.3 Sünnet şenliklerinde devlet ileri gelenleri ile halk birlikte yiyip içip eğlendiklerinden halk ile sarayın kaynaşmasına vesile oluyordu.Kaynaklar
Basılı Kaynak : Muhteşem Süleyman - Renzo Sertoli Salis (D.T.C.F. Yayınları)

Internet'te bulunan kaynak : http://www.40hokkabaz.com/festival_t_2.htm

Soru İstatistikleri
Doğru Cevap326
Yanlış Cevap128
İlk Cevaplayanipos
İlk Cevaplanma Tarihi2007-02-16 10:43:03
Sira İstatistikleri
İlk Geçenipos
İlk Geçilme Tarihi2007-02-16 10:43:03
 
Şifremi unuttum

Giriş

Kullanıcı Adı
Şifre

 
0,108976 - (1)
Yarışma Ana Sayfa || İletişim || Sponsorluk
© 2007-2009 yarismaca.com